This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

ECHNO 2018

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Ve dnech 11.–14. dubna 2018 se v Římě konal již poosmé kongres s názvem European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO). Hlavním organizátorem tohoto odborného setkání, které je pořádané pravidelně ve dvouletých intervalech, je European Head and Neck Society (EHNS) – evropské mezinárodní sdružení mezioborových odborných společností a skupin, zaměřených na problematiku diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku. Byli jsme potěšeni,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu