This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

ECHNO 2018

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Ve dnech 11.–14. dubna 2018 se v Římě konal již poosmé kongres s názvem European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO). Hlavním organizátorem tohoto odborného setkání, které je pořádané pravidelně ve dvouletých intervalech, je European Head and Neck Society (EHNS) – evropské mezinárodní sdružení mezioborových odborných společností a skupin, zaměřených na problematiku diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku. Byli jsme potěšeni,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu