This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

ECHNO 2018

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Ve dnech 11.–14. dubna 2018 se v Římě konal již poosmé kongres s názvem European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO). Hlavním organizátorem tohoto odborného setkání, které je pořádané pravidelně ve dvouletých intervalech, je European Head and Neck Society (EHNS) – evropské mezinárodní sdružení mezioborových odborných společností a skupin, zaměřených na problematiku diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku. Byli jsme potěšeni,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu