This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

ECHNO 2018

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Ve dnech 11.–14. dubna 2018 se v Římě konal již poosmé kongres s názvem European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO). Hlavním organizátorem tohoto odborného setkání, které je pořádané pravidelně ve dvouletých intervalech, je European Head and Neck Society (EHNS) – evropské mezinárodní sdružení mezioborových odborných společností a skupin, zaměřených na problematiku diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku. Byli jsme potěšeni,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu