This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

ECHNO 2018

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové

Ve dnech 11.–14. dubna 2018 se v Římě konal již poosmé kongres s názvem European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO). Hlavním organizátorem tohoto odborného setkání, které je pořádané pravidelně ve dvouletých intervalech, je European Head and Neck Society (EHNS) – evropské mezinárodní sdružení mezioborových odborných společností a skupin, zaměřených na problematiku diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku. Byli jsme potěšeni,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu