This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Dysfagie u diabetických pacientů

Michal Kraft

Centrum následné péče a Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Dysfagie neboli porucha polykání je závažná komplikace, která ovlivňuje pacientovu kvalitu života, metabolické děje, funkci imunitního systému, hojení ran, ale i léčbu a celkovou kompenzaci diabetu. Současné klinické zkušenosti ukazují, že narušené polykání se vyskytuje také u pacientů seniorského věku s diabetes mellitus. Tento článek se snaží představit stručný a ucelený vhled do problematiky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu