This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Dysfagie u diabetických pacientů

Alena Adamíková

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Centrum následné péče a Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol   Souhrn Přehledový článek s názvem Dysfagie u diabetických pacientů velmi komplexně shrnuje celou problematiku včetně možnosti diagnostiky a terapie. Komentář doplňuje problematiku o pohled diabetologa z běžné klinické praxe. Na kazuistice je dokumentována často složitá cesta k diagnóze i adekvátnímu léčebnému postupu. Klíčová...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu