This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Dysfagie u diabetických pacientů

Alena Adamíková

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Centrum následné péče a Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol   Souhrn Přehledový článek s názvem Dysfagie u diabetických pacientů velmi komplexně shrnuje celou problematiku včetně možnosti diagnostiky a terapie. Komentář doplňuje problematiku o pohled diabetologa z běžné klinické praxe. Na kazuistice je dokumentována často složitá cesta k diagnóze i adekvátnímu léčebnému postupu. Klíčová...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu