This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Durvalumab (Imfinzi) v léčbě NSCLC

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Plicní karcinom byl dlouhou dobu pokládán za nádor neimunogenní a pro léčbu založenou na imunitních manipulacích nevhodný. To dokumentuje dlouhá řada klinických hodnocení s rozpačitými či přímo negativními výsledky. Až s nástupem inhibitorů kontrolních bodů imunitních reakcí se pohled na situaci ohledně možností imunoterapeutické léčby začal měnit, a to zejména ve světle výsledků dosahovaných v léčbě maligního melanomu. Ale ani zde začátky nebyly ani...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu