This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Durvalumab (Imfinzi) v léčbě NSCLC

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Plicní karcinom byl dlouhou dobu pokládán za nádor neimunogenní a pro léčbu založenou na imunitních manipulacích nevhodný. To dokumentuje dlouhá řada klinických hodnocení s rozpačitými či přímo negativními výsledky. Až s nástupem inhibitorů kontrolních bodů imunitních reakcí se pohled na situaci ohledně možností imunoterapeutické léčby začal měnit, a to zejména ve světle výsledků dosahovaných v léčbě maligního melanomu. Ale ani zde začátky nebyly ani...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu