This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Durvalumab (Imfinzi) v léčbě NSCLC

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Plicní karcinom byl dlouhou dobu pokládán za nádor neimunogenní a pro léčbu založenou na imunitních manipulacích nevhodný. To dokumentuje dlouhá řada klinických hodnocení s rozpačitými či přímo negativními výsledky. Až s nástupem inhibitorů kontrolních bodů imunitních reakcí se pohled na situaci ohledně možností imunoterapeutické léčby začal měnit, a to zejména ve světle výsledků dosahovaných v léčbě maligního melanomu. Ale ani zde začátky nebyly ani...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu