This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Durvalumab (Imfinzi) v léčbě NSCLC

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Plicní karcinom byl dlouhou dobu pokládán za nádor neimunogenní a pro léčbu založenou na imunitních manipulacích nevhodný. To dokumentuje dlouhá řada klinických hodnocení s rozpačitými či přímo negativními výsledky. Až s nástupem inhibitorů kontrolních bodů imunitních reakcí se pohled na situaci ohledně možností imunoterapeutické léčby začal měnit, a to zejména ve světle výsledků dosahovaných v léčbě maligního melanomu. Ale ani zde začátky nebyly ani...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu