This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2018 Czech edition

Durvalumab (Imfinzi) v léčbě NSCLC

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Plicní karcinom byl dlouhou dobu pokládán za nádor neimunogenní a pro léčbu založenou na imunitních manipulacích nevhodný. To dokumentuje dlouhá řada klinických hodnocení s rozpačitými či přímo negativními výsledky. Až s nástupem inhibitorů kontrolních bodů imunitních reakcí se pohled na situaci ohledně možností imunoterapeutické léčby začal měnit, a to zejména ve světle výsledků dosahovaných v léčbě maligního melanomu. Ale ani zde začátky nebyly ani...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu