This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Doporučení léčby u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Pohled na léčbu metastatického karcinomu prsu se v posledních letech postupně mění. Jedním z hlavních cílů léčby je kromě prodloužení přežití pacientek i kvalita jejich života. Přibližně 75 % karcinomů prsu má pozitivní estrogenové receptory (ER). Je otázkou, zda tyto pacientky léčit chemoterapií nebo hormonální léčbou. Předpokládá se, že chemoterapie má rychlejší nástup účinku a...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu