This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Doporučení léčby u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Pohled na léčbu metastatického karcinomu prsu se v posledních letech postupně mění. Jedním z hlavních cílů léčby je kromě prodloužení přežití pacientek i kvalita jejich života. Přibližně 75 % karcinomů prsu má pozitivní estrogenové receptory (ER). Je otázkou, zda tyto pacientky léčit chemoterapií nebo hormonální léčbou. Předpokládá se, že chemoterapie má rychlejší nástup účinku a...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu