This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Doporučení léčby u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Pohled na léčbu metastatického karcinomu prsu se v posledních letech postupně mění. Jedním z hlavních cílů léčby je kromě prodloužení přežití pacientek i kvalita jejich života. Přibližně 75 % karcinomů prsu má pozitivní estrogenové receptory (ER). Je otázkou, zda tyto pacientky léčit chemoterapií nebo hormonální léčbou. Předpokládá se, že chemoterapie má rychlejší nástup účinku a...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu