This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Doporučení léčby u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Pohled na léčbu metastatického karcinomu prsu se v posledních letech postupně mění. Jedním z hlavních cílů léčby je kromě prodloužení přežití pacientek i kvalita jejich života. Přibližně 75 % karcinomů prsu má pozitivní estrogenové receptory (ER). Je otázkou, zda tyto pacientky léčit chemoterapií nebo hormonální léčbou. Předpokládá se, že chemoterapie má rychlejší nástup účinku a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu