This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Doporučení léčby u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ

Pohled na léčbu metastatického karcinomu prsu se v posledních letech postupně mění. Jedním z hlavních cílů léčby je kromě prodloužení přežití pacientek i kvalita jejich života. Přibližně 75 % karcinomů prsu má pozitivní estrogenové receptory (ER). Je otázkou, zda tyto pacientky léčit chemoterapií nebo hormonální léčbou. Předpokládá se, že chemoterapie má rychlejší nástup účinku a...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu