This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Doporučené postupy v antiemetické léčbě

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Jak je dodržujeme, proč jsou důležité a co omezuje jejich používání Výskyt nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě bývá odborným personálem často podhodnocován, zejména pokud se týká opožděných potíží a mnohočetných cyklů léčby. Proto právě zde má význam preventivní přístup s důslednou antiemetickou profylaxí podle standardních doporučení, která jsou dnes již k dispozici. Tato doporučení...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu