This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Doporučené postupy v antiemetické léčbě

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Jak je dodržujeme, proč jsou důležité a co omezuje jejich používání Výskyt nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě bývá odborným personálem často podhodnocován, zejména pokud se týká opožděných potíží a mnohočetných cyklů léčby. Proto právě zde má význam preventivní přístup s důslednou antiemetickou profylaxí podle standardních doporučení, která jsou dnes již k dispozici. Tato doporučení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu