This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Doporučené postupy v antiemetické léčbě

Jiří Vorlíček

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Jak je dodržujeme, proč jsou důležité a co omezuje jejich používání Výskyt nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě bývá odborným personálem často podhodnocován, zejména pokud se týká opožděných potíží a mnohočetných cyklů léčby. Proto právě zde má význam preventivní přístup s důslednou antiemetickou profylaxí podle standardních doporučení, která jsou dnes již k dispozici. Tato doporučení...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu