This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Doba do první progrese nádoru jako prediktor účinnosti setrvalé léčby trastuzumabem po progresi metastazujícího karcinomu prsu s expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor

Hayashi M, Okumura Y, Osako T, Toyozumi Y, Arima N, Iwase H, Nishimura R.

Department of Breast and Endocrine Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Graduate
School of Medical Sciences, 1-1-1 Honjo, Kumamoto, Kumamoto, 860-8556, Japonsko.

Int J Clin Oncol. 11. května 2011   Základní informace Bylo prokázáno, že podávání trastuzumabu u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu (metastatic breast cancer – MBC) zajišťuje významný klinický přínos, a recentní klinické studie naznačují, že trastuzumab by měl být v kombinaci s další chemoterapií podáván i po progresi onemocnění. Je třeba rychle zjistit, zda...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu