This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Doba do první progrese nádoru jako prediktor účinnosti setrvalé léčby trastuzumabem po progresi metastazujícího karcinomu prsu s expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor

Hayashi M, Okumura Y, Osako T, Toyozumi Y, Arima N, Iwase H, Nishimura R.

Department of Breast and Endocrine Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Graduate
School of Medical Sciences, 1-1-1 Honjo, Kumamoto, Kumamoto, 860-8556, Japonsko.

Int J Clin Oncol. 11. května 2011   Základní informace Bylo prokázáno, že podávání trastuzumabu u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu (metastatic breast cancer – MBC) zajišťuje významný klinický přínos, a recentní klinické studie naznačují, že trastuzumab by měl být v kombinaci s další chemoterapií podáván i po progresi onemocnění. Je třeba rychle zjistit, zda...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu