This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Doba do první progrese nádoru jako prediktor účinnosti setrvalé léčby trastuzumabem po progresi metastazujícího karcinomu prsu s expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor

Hayashi M, Okumura Y, Osako T, Toyozumi Y, Arima N, Iwase H, Nishimura R.

Department of Breast and Endocrine Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Graduate
School of Medical Sciences, 1-1-1 Honjo, Kumamoto, Kumamoto, 860-8556, Japonsko.

Int J Clin Oncol. 11. května 2011   Základní informace Bylo prokázáno, že podávání trastuzumabu u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu (metastatic breast cancer – MBC) zajišťuje významný klinický přínos, a recentní klinické studie naznačují, že trastuzumab by měl být v kombinaci s další chemoterapií podáván i po progresi onemocnění. Je třeba rychle zjistit, zda...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu