This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2011 Czech edition

Doba do první progrese nádoru jako prediktor účinnosti setrvalé léčby trastuzumabem po progresi metastazujícího karcinomu prsu s expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor

Hayashi M, Okumura Y, Osako T, Toyozumi Y, Arima N, Iwase H, Nishimura R.

Department of Breast and Endocrine Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Graduate
School of Medical Sciences, 1-1-1 Honjo, Kumamoto, Kumamoto, 860-8556, Japonsko.

Int J Clin Oncol. 11. května 2011   Základní informace Bylo prokázáno, že podávání trastuzumabu u HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu (metastatic breast cancer – MBC) zajišťuje významný klinický přínos, a recentní klinické studie naznačují, že trastuzumab by měl být v kombinaci s další chemoterapií podáván i po progresi onemocnění. Je třeba rychle zjistit, zda...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu