This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Dlouhotrvající účinek pazopanibu v první linii léčby renálního karcinomu

Martin Matějů, Milada Zemanová

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pacientka narozená v roce 1954 byla od dubna roku 2006 léčena pro základní diagnózu tumoru pravé ledviny. Z rodinné anamnézy vyplynulo, že její otec zemřel v osmdesáti letech věku na blíže nespecifikovaný nádor ledvin. Osobní anamnéza pacientky zahrnuje hysterektomii s ovariektomií pro děložní myomy v roce 1999 a cholecystektomii pro cholecystiázu v roce 2008. Od roku 2000 je pacientka léčena pro diabetes mellitus 2. typu,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu