This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Dlouhotrvající účinek pazopanibu v první linii léčby renálního karcinomu

Martin Matějů, Milada Zemanová

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pacientka narozená v roce 1954 byla od dubna roku 2006 léčena pro základní diagnózu tumoru pravé ledviny. Z rodinné anamnézy vyplynulo, že její otec zemřel v osmdesáti letech věku na blíže nespecifikovaný nádor ledvin. Osobní anamnéza pacientky zahrnuje hysterektomii s ovariektomií pro děložní myomy v roce 1999 a cholecystektomii pro cholecystiázu v roce 2008. Od roku 2000 je pacientka léčena pro diabetes mellitus 2. typu,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu