This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

Dlouhotrvající účinek pazopanibu v první linii léčby renálního karcinomu

Martin Matějů, Milada Zemanová

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Pacientka narozená v roce 1954 byla od dubna roku 2006 léčena pro základní diagnózu tumoru pravé ledviny. Z rodinné anamnézy vyplynulo, že její otec zemřel v osmdesáti letech věku na blíže nespecifikovaný nádor ledvin. Osobní anamnéza pacientky zahrnuje hysterektomii s ovariektomií pro děložní myomy v roce 1999 a cholecystektomii pro cholecystiázu v roce 2008. Od roku 2000 je pacientka léčena pro diabetes mellitus 2. typu,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu