This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Dlouholetý algický kostní syndrom

Štěpán Rusín, Petr Jelínek

Ambulance léčby bolesti, odd. ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Pokročilá stadia karcinomu prostaty provází velmi často metastatické postižení kostí. Predilekčními místy postiženého skeletu bývají nejčastěji obratle, lebka a proximální konce dlouhých kostí. V těchto místech pak vznikají i patologické zlomeniny. Dalšími častými komplikacemi jsou dále hyperkalcemie a míšní komprese. Bolest doprovázející zmíněné stavy bývá obtížně řešitelná a často takřka devastující.   Charakteristika pacienta Muž, rok narození 1962, podnikatel,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu