This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Dlouholetý algický kostní syndrom

Štěpán Rusín, Petr Jelínek

Ambulance léčby bolesti, odd. ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Pokročilá stadia karcinomu prostaty provází velmi často metastatické postižení kostí. Predilekčními místy postiženého skeletu bývají nejčastěji obratle, lebka a proximální konce dlouhých kostí. V těchto místech pak vznikají i patologické zlomeniny. Dalšími častými komplikacemi jsou dále hyperkalcemie a míšní komprese. Bolest doprovázející zmíněné stavy bývá obtížně řešitelná a často takřka devastující.   Charakteristika pacienta Muž, rok narození 1962, podnikatel,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu