This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Dlouholetý algický kostní syndrom

Štěpán Rusín, Petr Jelínek

Ambulance léčby bolesti, odd. ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Pokročilá stadia karcinomu prostaty provází velmi často metastatické postižení kostí. Predilekčními místy postiženého skeletu bývají nejčastěji obratle, lebka a proximální konce dlouhých kostí. V těchto místech pak vznikají i patologické zlomeniny. Dalšími častými komplikacemi jsou dále hyperkalcemie a míšní komprese. Bolest doprovázející zmíněné stavy bývá obtížně řešitelná a často takřka devastující.   Charakteristika pacienta Muž, rok narození 1962, podnikatel,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu