This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2018 Czech edition

Dlouholetý algický kostní syndrom

Štěpán Rusín, Petr Jelínek

Ambulance léčby bolesti, odd. ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Pokročilá stadia karcinomu prostaty provází velmi často metastatické postižení kostí. Predilekčními místy postiženého skeletu bývají nejčastěji obratle, lebka a proximální konce dlouhých kostí. V těchto místech pak vznikají i patologické zlomeniny. Dalšími častými komplikacemi jsou dále hyperkalcemie a míšní komprese. Bolest doprovázející zmíněné stavy bývá obtížně řešitelná a často takřka devastující.   Charakteristika pacienta Muž, rok narození 1962, podnikatel,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu