This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Dlouhodobý léčebný efekt terapie temsirolimem v 1. linii léčby mRCC se špatnou prognózou

Mojmír Randula

Komplexní onkologické centrum Multiscan, Pardubice

Úvod Karcinom ledviny není častým nádorovým onemocněním, z jejich celkového množství představuje jen 2-3 %, avšak jeho incidence v ČR je nejvyšší na světě a cca o 1/3 převyšuje výskyt v EU. V roce 2012 činila incidence ca ledviny v ČR 28 případů/100 000 obyvatel a mortalita byla cca 10/100 000.(1) Příčina vysokého výskytu není...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu