This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Dlouhodobý léčebný efekt terapie temsirolimem v 1. linii léčby mRCC se špatnou prognózou

Mojmír Randula

Komplexní onkologické centrum Multiscan, Pardubice

Úvod Karcinom ledviny není častým nádorovým onemocněním, z jejich celkového množství představuje jen 2-3 %, avšak jeho incidence v ČR je nejvyšší na světě a cca o 1/3 převyšuje výskyt v EU. V roce 2012 činila incidence ca ledviny v ČR 28 případů/100 000 obyvatel a mortalita byla cca 10/100 000.(1) Příčina vysokého výskytu není...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu