This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Dlouhodobý léčebný efekt terapie temsirolimem v 1. linii léčby mRCC se špatnou prognózou

Mojmír Randula

Komplexní onkologické centrum Multiscan, Pardubice

Úvod Karcinom ledviny není častým nádorovým onemocněním, z jejich celkového množství představuje jen 2-3 %, avšak jeho incidence v ČR je nejvyšší na světě a cca o 1/3 převyšuje výskyt v EU. V roce 2012 činila incidence ca ledviny v ČR 28 případů/100 000 obyvatel a mortalita byla cca 10/100 000.(1) Příčina vysokého výskytu není...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu