This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Dlouhodobý léčebný efekt terapie temsirolimem v 1. linii léčby mRCC se špatnou prognózou

Mojmír Randula

Komplexní onkologické centrum Multiscan, Pardubice

Úvod Karcinom ledviny není častým nádorovým onemocněním, z jejich celkového množství představuje jen 2-3 %, avšak jeho incidence v ČR je nejvyšší na světě a cca o 1/3 převyšuje výskyt v EU. V roce 2012 činila incidence ca ledviny v ČR 28 případů/100 000 obyvatel a mortalita byla cca 10/100 000.(1) Příčina vysokého výskytu není...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu