This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Dlouhodobé užívání metforminu a kognitivní funkce u starších diabetiků

Ng TP1, Feng L1, Yap KB2, Lee TS3, Tan CH4, Winblad B.5

1 Gerontology Research Programme, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, Singapore Department of Psychological Medicine, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, Singapore
2 Gerontology Research Programme, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, Singapore Department of Geriatric Medicine, Alexandra Hospital, Singapore, Singapore
3 Gerontology Research Programme, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, Singapore Neuroscience Program, Duke-NUS Graduate Medical School, Singapore, Singapore
4 Gerontology Research Programme, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, Singapore Department of Pharmacology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, Singapore
5 Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Stockholm, Sweden

Existuje mnoho důkazů svědčících pro důležitou roli, kterou rezistence vůči inzulinu hraje v rozvoji kognitivního deficitu a demence, přičemž se zdá, že inzulinové senzitizéry mohou diabetiky a prediabetiky před zhoršováním kognitivních funkcí chránit.   Z klinických studií s podáváním rosiglitazonu, inzulinového senzitizéru rovněž zvyšujícího riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin, vyplynuly nekonkluzivní výsledky. V žádné studii zatím nebylo popsáno ochranné působení metforminu, u diabetiků...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu