This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití u oligometastatického pacienta s karcinomem sigmoidea léčeného systémovou terapií a agresivní lokální léčbou

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Hrubá incidence metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) v České republice představuje 1 728 nových případů/rok a mCRC je zodpovědný za 1 427 úmrtí (1). V posledních letech se signifikantně prodloužilo přežití pacientů s mCRC v důsledku zavedení nových preparátů uplatňujících se v systémové léčbě, ale také díky zlepšení léčebné strategie. Doporučení ESMO obsahují zařazení metod lokální ablační terapie do léčebného plánu u pacientů s oligometastatickým onemocněním (2).  ...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu