This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití u oligometastatického pacienta s karcinomem sigmoidea léčeného systémovou terapií a agresivní lokální léčbou

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Hrubá incidence metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) v České republice představuje 1 728 nových případů/rok a mCRC je zodpovědný za 1 427 úmrtí (1). V posledních letech se signifikantně prodloužilo přežití pacientů s mCRC v důsledku zavedení nových preparátů uplatňujících se v systémové léčbě, ale také díky zlepšení léčebné strategie. Doporučení ESMO obsahují zařazení metod lokální ablační terapie do léčebného plánu u pacientů s oligometastatickým onemocněním (2).  ...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu