This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití u oligometastatického pacienta s karcinomem sigmoidea léčeného systémovou terapií a agresivní lokální léčbou

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Hrubá incidence metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) v České republice představuje 1 728 nových případů/rok a mCRC je zodpovědný za 1 427 úmrtí (1). V posledních letech se signifikantně prodloužilo přežití pacientů s mCRC v důsledku zavedení nových preparátů uplatňujících se v systémové léčbě, ale také díky zlepšení léčebné strategie. Doporučení ESMO obsahují zařazení metod lokální ablační terapie do léčebného plánu u pacientů s oligometastatickým onemocněním (2).  ...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu