This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití pacientů s pokročilým melanomem léčených moderní imunoterapií

Radek Lakomý 1, Alexandr Poprach 1, Renata Koukalová2

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým melanomem se díky imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně změnila. Ve srovnání s chemoterapií přináší tato moderní léčba vyšší šance na léčebnou odpověď, významně prodlužuje čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. Podstatným jevem u moderní imunoterapie je zásadní nárůst dlouhodobě žijících pacientů, ať už v kompletní či parciální remisi, nebo pod obrazem stabilizace onemocnění. V poslední době se proto...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu