This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití pacientů s pokročilým melanomem léčených moderní imunoterapií

Radek Lakomý 1, Alexandr Poprach 1, Renata Koukalová2

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým melanomem se díky imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně změnila. Ve srovnání s chemoterapií přináší tato moderní léčba vyšší šance na léčebnou odpověď, významně prodlužuje čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. Podstatným jevem u moderní imunoterapie je zásadní nárůst dlouhodobě žijících pacientů, ať už v kompletní či parciální remisi, nebo pod obrazem stabilizace onemocnění. V poslední době se proto...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu