This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití pacientů s pokročilým melanomem léčených moderní imunoterapií

Radek Lakomý 1, Alexandr Poprach 1, Renata Koukalová2

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým melanomem se díky imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně změnila. Ve srovnání s chemoterapií přináší tato moderní léčba vyšší šance na léčebnou odpověď, významně prodlužuje čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. Podstatným jevem u moderní imunoterapie je zásadní nárůst dlouhodobě žijících pacientů, ať už v kompletní či parciální remisi, nebo pod obrazem stabilizace onemocnění. V poslední době se proto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu