This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití pacientů s pokročilým melanomem léčených moderní imunoterapií

Radek Lakomý 1, Alexandr Poprach 1, Renata Koukalová2

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým melanomem se díky imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně změnila. Ve srovnání s chemoterapií přináší tato moderní léčba vyšší šance na léčebnou odpověď, významně prodlužuje čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. Podstatným jevem u moderní imunoterapie je zásadní nárůst dlouhodobě žijících pacientů, ať už v kompletní či parciální remisi, nebo pod obrazem stabilizace onemocnění. V poslední době se proto...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu