This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobé přežití pacientů s pokročilým melanomem léčených moderní imunoterapií

Radek Lakomý 1, Alexandr Poprach 1, Renata Koukalová2

1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Prognóza pacientů s pokročilým melanomem se díky imunoterapii s checkpoint inhibitory zásadně změnila. Ve srovnání s chemoterapií přináší tato moderní léčba vyšší šance na léčebnou odpověď, významně prodlužuje čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. Podstatným jevem u moderní imunoterapie je zásadní nárůst dlouhodobě žijících pacientů, ať už v kompletní či parciální remisi, nebo pod obrazem stabilizace onemocnění. V poslední době se proto...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu