This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá léčba pazopanibem v 1. linii generalizovaného renálního karcinomu

Ivo Kocák1, Petr Opletal2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení radiologie MOÚ, Brno

Pacientka narozená 1957 měla diagnostikován tumor ledviny vpravo v roce 1999. Po stanovení radiologické diagnózy byla provedena radikální nefrektomie vpravo, histologicky byl ověřen světlobuněčný karcinom. Metachronní duplicita se objevila v roce 2007, kdy byla provedena mesorenální resekce vlevo u solitární ledviny, histologicky byl získán světlobuněčný karcinom, pT1a. Aktivita onemocnění postupně pokračovala a pacientka podstupovala pro metastatické onemocnění chirurgické zákroky. Již...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu