This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá léčba pazopanibem v 1. linii generalizovaného renálního karcinomu

Ivo Kocák1, Petr Opletal2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení radiologie MOÚ, Brno

Pacientka narozená 1957 měla diagnostikován tumor ledviny vpravo v roce 1999. Po stanovení radiologické diagnózy byla provedena radikální nefrektomie vpravo, histologicky byl ověřen světlobuněčný karcinom. Metachronní duplicita se objevila v roce 2007, kdy byla provedena mesorenální resekce vlevo u solitární ledviny, histologicky byl získán světlobuněčný karcinom, pT1a. Aktivita onemocnění postupně pokračovala a pacientka podstupovala pro metastatické onemocnění chirurgické zákroky. Již...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu