This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá léčba pazopanibem v 1. linii generalizovaného renálního karcinomu

Ivo Kocák1, Petr Opletal2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení radiologie MOÚ, Brno

Pacientka narozená 1957 měla diagnostikován tumor ledviny vpravo v roce 1999. Po stanovení radiologické diagnózy byla provedena radikální nefrektomie vpravo, histologicky byl ověřen světlobuněčný karcinom. Metachronní duplicita se objevila v roce 2007, kdy byla provedena mesorenální resekce vlevo u solitární ledviny, histologicky byl získán světlobuněčný karcinom, pT1a. Aktivita onemocnění postupně pokračovala a pacientka podstupovala pro metastatické onemocnění chirurgické zákroky. Již...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu