This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá léčba pazopanibem v 1. linii generalizovaného renálního karcinomu

Ivo Kocák1, Petr Opletal2

1 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
2 Oddělení radiologie MOÚ, Brno

Pacientka narozená 1957 měla diagnostikován tumor ledviny vpravo v roce 1999. Po stanovení radiologické diagnózy byla provedena radikální nefrektomie vpravo, histologicky byl ověřen světlobuněčný karcinom. Metachronní duplicita se objevila v roce 2007, kdy byla provedena mesorenální resekce vlevo u solitární ledviny, histologicky byl získán světlobuněčný karcinom, pT1a. Aktivita onemocnění postupně pokračovala a pacientka podstupovala pro metastatické onemocnění chirurgické zákroky. Již...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu