This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Dlouhodobá léčba metastatického intestinálního neuroendokrinního tumoru

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Neuroendokrinní neoplazie (NEN) představují heterogenní skupinu nádorových onemocnění různého stupně malignity a různého biologického chování. Společný je pro tato onemocnění buněčný původ v neuroendokrinní tkáni. Pro lepší orientaci v problému připomeňme alespoň základní principy rozdělení těchto nádorových onemocnění, byť toto není hlavním předmětem sdělení. Neuroendokrinní neoplazie jsou orgánově specifická nádorová onemocnění vycházející buď z...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu