This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Dlouhodobá léčba metastatického intestinálního neuroendokrinního tumoru

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Neuroendokrinní neoplazie (NEN) představují heterogenní skupinu nádorových onemocnění různého stupně malignity a různého biologického chování. Společný je pro tato onemocnění buněčný původ v neuroendokrinní tkáni. Pro lepší orientaci v problému připomeňme alespoň základní principy rozdělení těchto nádorových onemocnění, byť toto není hlavním předmětem sdělení. Neuroendokrinní neoplazie jsou orgánově specifická nádorová onemocnění vycházející buď z...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu