This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2022 Czech edition

Dlouhodobá léčba metastatického intestinálního neuroendokrinního tumoru

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Neuroendokrinní neoplazie (NEN) představují heterogenní skupinu nádorových onemocnění různého stupně malignity a různého biologického chování. Společný je pro tato onemocnění buněčný původ v neuroendokrinní tkáni. Pro lepší orientaci v problému připomeňme alespoň základní principy rozdělení těchto nádorových onemocnění, byť toto není hlavním předmětem sdělení. Neuroendokrinní neoplazie jsou orgánově specifická nádorová onemocnění vycházející buď z...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu