This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá data s Herceptinem

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co víme a nevíme o biologii HER2-dependentního karcinomu prsu HER2-pozitivní karcinom prsu tvoří 20 % karcinomů prsu a patří mezi prognosticky nepříznivé. Vyskytuje se častěji u mladších žen a nezřídka bývá diagnostikován již s postižením lymfatických uzlin. Není tedy překvapením, že ve strategii jeho léčby často dominuje neoadjuvantní léčba, která někdy bývá ve srovnání s hormonálně dependentním karcinomem prsu indikována i u stadia I. Důvodem je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.




Partneři projektu