This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá data s Herceptinem

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co víme a nevíme o biologii HER2-dependentního karcinomu prsu HER2-pozitivní karcinom prsu tvoří 20 % karcinomů prsu a patří mezi prognosticky nepříznivé. Vyskytuje se častěji u mladších žen a nezřídka bývá diagnostikován již s postižením lymfatických uzlin. Není tedy překvapením, že ve strategii jeho léčby často dominuje neoadjuvantní léčba, která někdy bývá ve srovnání s hormonálně dependentním karcinomem prsu indikována i u stadia I. Důvodem je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu