This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá data s Herceptinem

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co víme a nevíme o biologii HER2-dependentního karcinomu prsu HER2-pozitivní karcinom prsu tvoří 20 % karcinomů prsu a patří mezi prognosticky nepříznivé. Vyskytuje se častěji u mladších žen a nezřídka bývá diagnostikován již s postižením lymfatických uzlin. Není tedy překvapením, že ve strategii jeho léčby často dominuje neoadjuvantní léčba, která někdy bývá ve srovnání s hormonálně dependentním karcinomem prsu indikována i u stadia I. Důvodem je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu