This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá data s Herceptinem

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co víme a nevíme o biologii HER2-dependentního karcinomu prsu HER2-pozitivní karcinom prsu tvoří 20 % karcinomů prsu a patří mezi prognosticky nepříznivé. Vyskytuje se častěji u mladších žen a nezřídka bývá diagnostikován již s postižením lymfatických uzlin. Není tedy překvapením, že ve strategii jeho léčby často dominuje neoadjuvantní léčba, která někdy bývá ve srovnání s hormonálně dependentním karcinomem prsu indikována i u stadia I. Důvodem je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu