This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2018 Czech edition

Dlouhodobá data s Herceptinem

Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co víme a nevíme o biologii HER2-dependentního karcinomu prsu HER2-pozitivní karcinom prsu tvoří 20 % karcinomů prsu a patří mezi prognosticky nepříznivé. Vyskytuje se častěji u mladších žen a nezřídka bývá diagnostikován již s postižením lymfatických uzlin. Není tedy překvapením, že ve strategii jeho léčby často dominuje neoadjuvantní léčba, která někdy bývá ve srovnání s hormonálně dependentním karcinomem prsu indikována i u stadia I. Důvodem je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu