This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Diferenciální diagnostika serózních zánětů v likvoru – kazuistika atypické dynamiky protilátkové odpovědi u neuroborreliózy

Lenka Ceprová1, 2, Ondřej Sobek1

1 Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o., Praha
2 Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Summary Differential diagnosis of serous inflammation is relatively extensive including not only autoimmune illnesses but also neuroinfectious diseases. Neuroborreliosis plays often important role in differential diagnosis of each serous inflammation in cerebrospinal fluid (CSF). Authors present a case report of a patient with neuroborreliosis with rare laboratory finding with the presence of an antibody response only in...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu