This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Diferenciální diagnostika serózních zánětů v likvoru – kazuistika atypické dynamiky protilátkové odpovědi u neuroborreliózy

Lenka Ceprová1, 2, Ondřej Sobek1

1 Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o., Praha
2 Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Summary Differential diagnosis of serous inflammation is relatively extensive including not only autoimmune illnesses but also neuroinfectious diseases. Neuroborreliosis plays often important role in differential diagnosis of each serous inflammation in cerebrospinal fluid (CSF). Authors present a case report of a patient with neuroborreliosis with rare laboratory finding with the presence of an antibody response only in...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu