This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Diferenciální diagnostika serózních zánětů v likvoru – kazuistika atypické dynamiky protilátkové odpovědi u neuroborreliózy

Lenka Ceprová1, 2, Ondřej Sobek1

1 Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o., Praha
2 Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Summary Differential diagnosis of serous inflammation is relatively extensive including not only autoimmune illnesses but also neuroinfectious diseases. Neuroborreliosis plays often important role in differential diagnosis of each serous inflammation in cerebrospinal fluid (CSF). Authors present a case report of a patient with neuroborreliosis with rare laboratory finding with the presence of an antibody response only in...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu