This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2019 Czech edition

Diferenciální diagnostika serózních zánětů v likvoru – kazuistika atypické dynamiky protilátkové odpovědi u neuroborreliózy

Lenka Ceprová1, 2, Ondřej Sobek1

1 Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o., Praha
2 Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Summary Differential diagnosis of serous inflammation is relatively extensive including not only autoimmune illnesses but also neuroinfectious diseases. Neuroborreliosis plays often important role in differential diagnosis of each serous inflammation in cerebrospinal fluid (CSF). Authors present a case report of a patient with neuroborreliosis with rare laboratory finding with the presence of an antibody response only in...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu