This site is intended for healthcare professionals

Dievčatko s Downovým a Turnerovým syndrómom

K. Prochotská(1), A. Valapková(2), Ľ. Košťálová(1)

1 Detská klinika, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
2 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín

Úvod Downov syndróm, najčastejšia z chromozómových aberácií u ľudí, postihuje približne jedného zo 700 novorodencov. Turnerov syndróm je najčastejšia z numerických aberácií pohlavných chromozómov, vyskytuje sa asi pri jednom z 2 000 – 2 500 pôrodov. Vzájomná koexistencia oboch týchto syndrómov je veľmi zriedkavá a vo väčšine prípadov sú následky letálne.(1) Informácie o prvom takomto pacientovi boli publikované v roku 1971.(2 – 4) Odvtedy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu