This site is intended for healthcare professionals

Dievčatko s Downovým a Turnerovým syndrómom

K. Prochotská(1), A. Valapková(2), Ľ. Košťálová(1)

1 Detská klinika, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
2 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín

Úvod Downov syndróm, najčastejšia z chromozómových aberácií u ľudí, postihuje približne jedného zo 700 novorodencov. Turnerov syndróm je najčastejšia z numerických aberácií pohlavných chromozómov, vyskytuje sa asi pri jednom z 2 000 – 2 500 pôrodov. Vzájomná koexistencia oboch týchto syndrómov je veľmi zriedkavá a vo väčšine prípadov sú následky letálne.(1) Informácie o prvom takomto pacientovi boli publikované v roku 1971.(2 – 4) Odvtedy...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu