This site is intended for healthcare professionals

Dievčatko s Downovým a Turnerovým syndrómom

K. Prochotská(1), A. Valapková(2), Ľ. Košťálová(1)

1 Detská klinika, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
2 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín

Úvod Downov syndróm, najčastejšia z chromozómových aberácií u ľudí, postihuje približne jedného zo 700 novorodencov. Turnerov syndróm je najčastejšia z numerických aberácií pohlavných chromozómov, vyskytuje sa asi pri jednom z 2 000 – 2 500 pôrodov. Vzájomná koexistencia oboch týchto syndrómov je veľmi zriedkavá a vo väčšine prípadov sú následky letálne.(1) Informácie o prvom takomto pacientovi boli publikované v roku 1971.(2 – 4) Odvtedy...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu