This site is intended for healthcare professionals

Dievčatko s Downovým a Turnerovým syndrómom

K. Prochotská(1), A. Valapková(2), Ľ. Košťálová(1)

1 Detská klinika, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
2 Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín

Úvod Downov syndróm, najčastejšia z chromozómových aberácií u ľudí, postihuje približne jedného zo 700 novorodencov. Turnerov syndróm je najčastejšia z numerických aberácií pohlavných chromozómov, vyskytuje sa asi pri jednom z 2 000 – 2 500 pôrodov. Vzájomná koexistencia oboch týchto syndrómov je veľmi zriedkavá a vo väčšine prípadov sú následky letálne.(1) Informácie o prvom takomto pacientovi boli publikované v roku 1971.(2 – 4) Odvtedy...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu