This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Diagnostika a léčba tyreopatií

Zdeňka Límanová

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

S chorobami štítné žlázy se diabetolog setkává často, ať jde o primozáchyt v jeho ordinaci, nebo o pacienty léčené v jiné ordinaci – u endokrinologa či dalšího specialisty. Praktičtí lékaři mají možnost v rámci své praxe léčit méně závažné či jednodušší tyreopatie. K tomu jim má pomoci nedávno vydané doporučení „Diagnostika a léčba tyreopatií“ pro všeobecné praktické lékaře.(1)   Při cíleném vyšetření rizikových skupin...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu