This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Diagnostika a léčba tyreopatií

Zdeňka Límanová

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

S chorobami štítné žlázy se diabetolog setkává často, ať jde o primozáchyt v jeho ordinaci, nebo o pacienty léčené v jiné ordinaci – u endokrinologa či dalšího specialisty. Praktičtí lékaři mají možnost v rámci své praxe léčit méně závažné či jednodušší tyreopatie. K tomu jim má pomoci nedávno vydané doporučení „Diagnostika a léčba tyreopatií“ pro všeobecné praktické lékaře.(1)   Při cíleném vyšetření rizikových skupin...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu