This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2016 Czech edition

Diagnostika a léčba tyreopatií

Zdeňka Límanová

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

S chorobami štítné žlázy se diabetolog setkává často, ať jde o primozáchyt v jeho ordinaci, nebo o pacienty léčené v jiné ordinaci – u endokrinologa či dalšího specialisty. Praktičtí lékaři mají možnost v rámci své praxe léčit méně závažné či jednodušší tyreopatie. K tomu jim má pomoci nedávno vydané doporučení „Diagnostika a léčba tyreopatií“ pro všeobecné praktické lékaře.(1)   Při cíleném vyšetření rizikových skupin...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu