This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Diagnostika a léčba průlomové bolesti. Proč ji stále neléčíme?!

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 CLB KARIM FN Plzeň, Mobilní hospic Domov Plzeň
2 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Úvod U nemocných trpících nádorovým onemocněním je bolest častým symptomem, objevuje se u 50–70 % nemocných, z nichž asi 30–40 % pacientů udává bolesti střední až silné intenzity. Zvláštním typem bolesti je tzv. průlomová bolest (PB), která má prevalenci okolo 60 %. Zatímco léčení chronické bolesti se zlepšilo díky možnostem moderní léčby (perorální, transdermální) i lepší edukaci lékařů, léčba průlomové bolesti je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu