This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Diagnostika a léčba průlomové bolesti. Proč ji stále neléčíme?!

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 CLB KARIM FN Plzeň, Mobilní hospic Domov Plzeň
2 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Úvod U nemocných trpících nádorovým onemocněním je bolest častým symptomem, objevuje se u 50–70 % nemocných, z nichž asi 30–40 % pacientů udává bolesti střední až silné intenzity. Zvláštním typem bolesti je tzv. průlomová bolest (PB), která má prevalenci okolo 60 %. Zatímco léčení chronické bolesti se zlepšilo díky možnostem moderní léčby (perorální, transdermální) i lepší edukaci lékařů, léčba průlomové bolesti je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu