This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Diagnostika a léčba průlomové bolesti. Proč ji stále neléčíme?!

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 CLB KARIM FN Plzeň, Mobilní hospic Domov Plzeň
2 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Úvod U nemocných trpících nádorovým onemocněním je bolest častým symptomem, objevuje se u 50–70 % nemocných, z nichž asi 30–40 % pacientů udává bolesti střední až silné intenzity. Zvláštním typem bolesti je tzv. průlomová bolest (PB), která má prevalenci okolo 60 %. Zatímco léčení chronické bolesti se zlepšilo díky možnostem moderní léčby (perorální, transdermální) i lepší edukaci lékařů, léčba průlomové bolesti je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu