This site is intended for healthcare professionals

Pain News 1/2017 Czech edition

Diagnostika a léčba průlomové bolesti. Proč ji stále neléčíme?!

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 CLB KARIM FN Plzeň, Mobilní hospic Domov Plzeň
2 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Úvod U nemocných trpících nádorovým onemocněním je bolest častým symptomem, objevuje se u 50–70 % nemocných, z nichž asi 30–40 % pacientů udává bolesti střední až silné intenzity. Zvláštním typem bolesti je tzv. průlomová bolest (PB), která má prevalenci okolo 60 %. Zatímco léčení chronické bolesti se zlepšilo díky možnostem moderní léčby (perorální, transdermální) i lepší edukaci lékařů, léčba průlomové bolesti je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu