This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Diagnostika a diferenciální diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní

Martin Vališ, Zbyšek Pavelek

Neurologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Vzhledem k imunopatologickým dějům uplatňujícím se v patogenezi roztroušené sklerózy a jejich vysoké aktivitě v počátku nemoci je důraz kladen na časnou diagnostiku tohoto onemocnění. Ke správnému stanovení diagnózy je nutné brát v úvahu varující příznaky a nálezy pomocných vyšetření. Klíčová slova: roztroušená skleróza, neurodegenerace, diagnostika   Summary Multiple sclerosis is...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu