This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Diagnostika a diferenciální diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní

Martin Vališ, Zbyšek Pavelek

Neurologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Vzhledem k imunopatologickým dějům uplatňujícím se v patogenezi roztroušené sklerózy a jejich vysoké aktivitě v počátku nemoci je důraz kladen na časnou diagnostiku tohoto onemocnění. Ke správnému stanovení diagnózy je nutné brát v úvahu varující příznaky a nálezy pomocných vyšetření. Klíčová slova: roztroušená skleróza, neurodegenerace, diagnostika   Summary Multiple sclerosis is...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu