This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Diagnostika a diferenciální diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní

Martin Vališ, Zbyšek Pavelek

Neurologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Vzhledem k imunopatologickým dějům uplatňujícím se v patogenezi roztroušené sklerózy a jejich vysoké aktivitě v počátku nemoci je důraz kladen na časnou diagnostiku tohoto onemocnění. Ke správnému stanovení diagnózy je nutné brát v úvahu varující příznaky a nálezy pomocných vyšetření. Klíčová slova: roztroušená skleróza, neurodegenerace, diagnostika   Summary Multiple sclerosis is...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu