This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Diagnostika a diferenciální diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní

Martin Vališ, Zbyšek Pavelek

Neurologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Vzhledem k imunopatologickým dějům uplatňujícím se v patogenezi roztroušené sklerózy a jejich vysoké aktivitě v počátku nemoci je důraz kladen na časnou diagnostiku tohoto onemocnění. Ke správnému stanovení diagnózy je nutné brát v úvahu varující příznaky a nálezy pomocných vyšetření. Klíčová slova: roztroušená skleróza, neurodegenerace, diagnostika   Summary Multiple sclerosis is...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu