This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Diagnostika a diferenciální diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní

Martin Vališ, Zbyšek Pavelek

Neurologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Souhrn Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Vzhledem k imunopatologickým dějům uplatňujícím se v patogenezi roztroušené sklerózy a jejich vysoké aktivitě v počátku nemoci je důraz kladen na časnou diagnostiku tohoto onemocnění. Ke správnému stanovení diagnózy je nutné brát v úvahu varující příznaky a nálezy pomocných vyšetření. Klíčová slova: roztroušená skleróza, neurodegenerace, diagnostika   Summary Multiple sclerosis is...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu