This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Diabetologické zimní semináře 2019

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Obvykle je v zimě a předjaří přednáškových akcí méně a nekonají se velké kongresy. Tak tomu bylo i letos, ale přesto se našly nejméně čtyři akce se zajímavými diabetologickými tématy.   Cyklus seminářů Metabolická onemocnění Druhý ročník nového cyklu seminářů nazvaného Metabolická onemocnění nahradil starší cyklus seminářů Metabolický syndrom, který probíhal více než 10 let. Kromě tradičních témat (hypertenze,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu