This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Diabetologické zimní semináře 2019

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Obvykle je v zimě a předjaří přednáškových akcí méně a nekonají se velké kongresy. Tak tomu bylo i letos, ale přesto se našly nejméně čtyři akce se zajímavými diabetologickými tématy.   Cyklus seminářů Metabolická onemocnění Druhý ročník nového cyklu seminářů nazvaného Metabolická onemocnění nahradil starší cyklus seminářů Metabolický syndrom, který probíhal více než 10 let. Kromě tradičních témat (hypertenze,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu