This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Diabetologické zimní semináře 2019

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Obvykle je v zimě a předjaří přednáškových akcí méně a nekonají se velké kongresy. Tak tomu bylo i letos, ale přesto se našly nejméně čtyři akce se zajímavými diabetologickými tématy.   Cyklus seminářů Metabolická onemocnění Druhý ročník nového cyklu seminářů nazvaného Metabolická onemocnění nahradil starší cyklus seminářů Metabolický syndrom, který probíhal více než 10 let. Kromě tradičních témat (hypertenze,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu