This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2023

Diabetická cystopatie a léčba glifloziny

Eva Papežová

Diabetologické centrum, Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

Komentář k článku o syndromu inkontinence z pohledu diabetologa   Souhrn Déletrvající diabetes mellitus je často spojen s dysfunkcí dolních močových cest (diabetickou cystopatií). Příčiny tohoto stavu jsou komplexní, podílí se na nich změny na úrovni inervace močových cest, změny v samotném močovém měchýři i na úrovni svěrače močové trubice. V rámci péče o pacienta...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu