This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 4/2012 Czech edition

Diabetes na sjezdu American Heart Association 2012

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Na diabetologických sjezdech tvoří obvykle kardiovaskulární problematika až čtvrtinu programu. Podobně je tomu i obráceně na sjezdech kardiologických. Na letošním sjezdu American Heart Association v Los Angeles bylo ze 4 769 sdělení 612 o diabetu, tedy asi 15 %. V poslední době se opakovaně říká, že diabetes je kardiovaskulární onemocnění.   Dále byly prezentovány desítky sdělení o režimu a o dietě, které jsou z hlediska diabetologie také zajímavé....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu