This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Diabetes a tyreopatie se zvláštním zřetelem na těhotenství

Zdeňka Límanová

III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Obě onemocnění ‒ diabetes i onemocnění štítné žlázy ‒ jsou v současné době diagnostikována až u 10 % dospělé populace a počet nově odhalených pacientů stále stoupá v závislosti na selekci souboru, volených ukazatelích a zpřesňovaných laboratorních normách. Záchyt tyreopatií se zvýšil jak cíleným vyšetřováním, tak využíváním ultrazvukové zobrazovací metody. Na odhalení nových diabetiků se cílené vyšetřování rovněž podílí, ale je patrný i absolutní nárůst...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu