This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Diabetes a tyreopatie se zvláštním zřetelem na těhotenství

Zdeňka Límanová

III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Obě onemocnění ‒ diabetes i onemocnění štítné žlázy ‒ jsou v současné době diagnostikována až u 10 % dospělé populace a počet nově odhalených pacientů stále stoupá v závislosti na selekci souboru, volených ukazatelích a zpřesňovaných laboratorních normách. Záchyt tyreopatií se zvýšil jak cíleným vyšetřováním, tak využíváním ultrazvukové zobrazovací metody. Na odhalení nových diabetiků se cílené vyšetřování rovněž podílí, ale je patrný i absolutní nárůst...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu