This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Diabetes a tyreopatie se zvláštním zřetelem na těhotenství

Zdeňka Límanová

III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Obě onemocnění ‒ diabetes i onemocnění štítné žlázy ‒ jsou v současné době diagnostikována až u 10 % dospělé populace a počet nově odhalených pacientů stále stoupá v závislosti na selekci souboru, volených ukazatelích a zpřesňovaných laboratorních normách. Záchyt tyreopatií se zvýšil jak cíleným vyšetřováním, tak využíváním ultrazvukové zobrazovací metody. Na odhalení nových diabetiků se cílené vyšetřování rovněž podílí, ale je patrný i absolutní nárůst...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu