This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Diabetes a tyreopatie se zvláštním zřetelem na těhotenství

Zdeňka Límanová

III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Obě onemocnění ‒ diabetes i onemocnění štítné žlázy ‒ jsou v současné době diagnostikována až u 10 % dospělé populace a počet nově odhalených pacientů stále stoupá v závislosti na selekci souboru, volených ukazatelích a zpřesňovaných laboratorních normách. Záchyt tyreopatií se zvýšil jak cíleným vyšetřováním, tak využíváním ultrazvukové zobrazovací metody. Na odhalení nových diabetiků se cílené vyšetřování rovněž podílí, ale je patrný i absolutní nárůst...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu