This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Diabetes a tyreopatie se zvláštním zřetelem na těhotenství

Zdeňka Límanová

III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Obě onemocnění ‒ diabetes i onemocnění štítné žlázy ‒ jsou v současné době diagnostikována až u 10 % dospělé populace a počet nově odhalených pacientů stále stoupá v závislosti na selekci souboru, volených ukazatelích a zpřesňovaných laboratorních normách. Záchyt tyreopatií se zvýšil jak cíleným vyšetřováním, tak využíváním ultrazvukové zobrazovací metody. Na odhalení nových diabetiků se cílené vyšetřování rovněž podílí, ale je patrný i absolutní nárůst...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu