This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Dětská endokrinologie ve světových muzeích a galeriích: Juan Carreño de Miranda: „La Monstrua Vestida“

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK ‒ 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

Juan Carreño de Miranda (nar. 1614, zemřel 1685) byl nejvýznamnějším dvorním malířem španělského baroka hned po Diegovi Velázquezovi. Narodil se v Avilés v Asturii jako syn malíře stejného jména. V roce 1623 rodina přesídlila do Madridu, kde Juan studoval malbu u Pedra de las Cavase a Bartoloméa Romána. Tehdejší dvorní malíř Velázquez si jej povšiml díky jeho pracem v klášteře Doña María de...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu