This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Dětská endokrinologie ve světových muzeích a galeriích: Juan Carreño de Miranda: „La Monstrua Vestida“

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK ‒ 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

Juan Carreño de Miranda (nar. 1614, zemřel 1685) byl nejvýznamnějším dvorním malířem španělského baroka hned po Diegovi Velázquezovi. Narodil se v Avilés v Asturii jako syn malíře stejného jména. V roce 1623 rodina přesídlila do Madridu, kde Juan studoval malbu u Pedra de las Cavase a Bartoloméa Romána. Tehdejší dvorní malíř Velázquez si jej povšiml díky jeho pracem v klášteře Doña María de...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu