This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2014 Czech edition

Dětská endokrinologie ve světových muzeích a galeriích: Juan Carreño de Miranda: „La Monstrua Vestida“

Jan Lebl

Pediatrická klinika UK ‒ 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

Juan Carreño de Miranda (nar. 1614, zemřel 1685) byl nejvýznamnějším dvorním malířem španělského baroka hned po Diegovi Velázquezovi. Narodil se v Avilés v Asturii jako syn malíře stejného jména. V roce 1623 rodina přesídlila do Madridu, kde Juan studoval malbu u Pedra de las Cavase a Bartoloméa Romána. Tehdejší dvorní malíř Velázquez si jej povšiml díky jeho pracem v klášteře Doña María de...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu