This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Dermatologický update 2016

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Ze současných více než osmi set českých dermatovenerologů přišla téměř polovina z nich načerpat dermatologické novinky 11. února 2016 již na třetí ročník Dermatologického update. Všech 21 přednášek bylo jako v minulých letech opět velmi informativních, a tak se v obou sálech nového hotelového a kongresového komplexu v Konferenčním Centru U Hájků v Praze 1...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu