This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2016 Czech edition

Dermatologický update 2016

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Ze současných více než osmi set českých dermatovenerologů přišla téměř polovina z nich načerpat dermatologické novinky 11. února 2016 již na třetí ročník Dermatologického update. Všech 21 přednášek bylo jako v minulých letech opět velmi informativních, a tak se v obou sálech nového hotelového a kongresového komplexu v Konferenčním Centru U Hájků v Praze 1...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu