This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2023 Czech Edition

Derivační stomie – základy ošetřování stomickým systémem a používání stomického příslušenství

Iva Otradovcová

stomická sestra Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN v Praze
předsedkyně Sekce chirurgických oborů České asociace sester

Souhrn Při ošetřování stomií rozlišujeme následující typy derivačních stomií. Ileostomie je vyústění tenkého střeva nejčastěji v pravé polovině břicha. Odvádí řídkou agresivní stolici, okolo 1 000 ml za 24 hodin. Kolostomie je vyústění tlustého střeva. V levé polovině břicha se vyúsťuje sigmoideostomie. Transverzostomie může být vyústěna v pravém, nebo levém podžebří. Transverzostomie vpravo odvádí řídkou stolici,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu