This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Deponování vzorků nádorové tkáně od pacientů s kolorektálním karcinomem – způsob urychlení vyšetření mutací RAS

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

V současné době již asi nikdo nezpochybňuje koncept personalizovaného přístupu k systémové léčbě většiny maligních nádorů, karcinom tlustého střeva a konečníku nevyjímaje. Tento koncept je mj. možné uplatňovat díky rozvoji nových, tzv. cílených či biologických léků, které jsou namířeny proti uzlovým bodům různých signálních drah, na jejichž zachovalé funkčnosti jsou nádorové buňky závislé. U části kolorektálních karcinomů je klíčovou aktivace...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu