This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Deponování vzorků nádorové tkáně od pacientů s kolorektálním karcinomem – způsob urychlení vyšetření mutací RAS

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

V současné době již asi nikdo nezpochybňuje koncept personalizovaného přístupu k systémové léčbě většiny maligních nádorů, karcinom tlustého střeva a konečníku nevyjímaje. Tento koncept je mj. možné uplatňovat díky rozvoji nových, tzv. cílených či biologických léků, které jsou namířeny proti uzlovým bodům různých signálních drah, na jejichž zachovalé funkčnosti jsou nádorové buňky závislé. U části kolorektálních karcinomů je klíčovou aktivace...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu