This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Deponování vzorků nádorové tkáně od pacientů s kolorektálním karcinomem – způsob urychlení vyšetření mutací RAS

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

V současné době již asi nikdo nezpochybňuje koncept personalizovaného přístupu k systémové léčbě většiny maligních nádorů, karcinom tlustého střeva a konečníku nevyjímaje. Tento koncept je mj. možné uplatňovat díky rozvoji nových, tzv. cílených či biologických léků, které jsou namířeny proti uzlovým bodům různých signálních drah, na jejichž zachovalé funkčnosti jsou nádorové buňky závislé. U části kolorektálních karcinomů je klíčovou aktivace...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu