This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Degarelix v léčbě karcinomu prostaty

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha s.r.o.

Uplynulé desetiletí s sebou přineslo několik nových léčivých přípravků v oblasti farmakoterapie zhoubných nádorů prostaty. Většina z nich (obrázek 1) je schválena pro kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP). Výjimkou je degarelix. Schválení FDA (FDA-Approved Prostate Cancer Treatment) získal v roce 2008, později následovalo schválení Evropskou lékovou agenturou. Zatímco v Evropě je schválen pro podání v hormonální supresi hormonálně dependentního karcinomu prostaty,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu