This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Degarelix v léčbě karcinomu prostaty

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha s.r.o.

Uplynulé desetiletí s sebou přineslo několik nových léčivých přípravků v oblasti farmakoterapie zhoubných nádorů prostaty. Většina z nich (obrázek 1) je schválena pro kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP). Výjimkou je degarelix. Schválení FDA (FDA-Approved Prostate Cancer Treatment) získal v roce 2008, později následovalo schválení Evropskou lékovou agenturou. Zatímco v Evropě je schválen pro podání v hormonální supresi hormonálně dependentního karcinomu prostaty,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu