This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Degarelix v léčbě karcinomu prostaty

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha s.r.o.

Uplynulé desetiletí s sebou přineslo několik nových léčivých přípravků v oblasti farmakoterapie zhoubných nádorů prostaty. Většina z nich (obrázek 1) je schválena pro kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP). Výjimkou je degarelix. Schválení FDA (FDA-Approved Prostate Cancer Treatment) získal v roce 2008, později následovalo schválení Evropskou lékovou agenturou. Zatímco v Evropě je schválen pro podání v hormonální supresi hormonálně dependentního karcinomu prostaty,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu