This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Degarelix v léčbě karcinomu prostaty

Michaela Matoušková

Urocentrum Praha s.r.o.

Uplynulé desetiletí s sebou přineslo několik nových léčivých přípravků v oblasti farmakoterapie zhoubných nádorů prostaty. Většina z nich (obrázek 1) je schválena pro kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP). Výjimkou je degarelix. Schválení FDA (FDA-Approved Prostate Cancer Treatment) získal v roce 2008, později následovalo schválení Evropskou lékovou agenturou. Zatímco v Evropě je schválen pro podání v hormonální supresi hormonálně dependentního karcinomu prostaty,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu