This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Další důkaz o účinnosti pazopanibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v běžné klinické praxi – prospektivní studie PRINCIPAL

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Pazopanib je minimálně stejně účinný lék jako sunitinib u pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým inoperabilním renálním karcinomem (dále jen „mRCC“) v 1. linii paliativní léčby. Důkazy o tom přinesla jak jeho registrační studie, tak především prospektivní studie COMPARZ, v níž se přímo porovnávala účinnost pazopanibu a sunitinibu u pacientů s mRCC. Další důkazy o efektivitě tohoto léku a zvladatelné toxicitě přinesly retrospektivní studie...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu