This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2018 Czech edition

Další důkaz o účinnosti pazopanibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v běžné klinické praxi – prospektivní studie PRINCIPAL

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Pazopanib je minimálně stejně účinný lék jako sunitinib u pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým inoperabilním renálním karcinomem (dále jen „mRCC“) v 1. linii paliativní léčby. Důkazy o tom přinesla jak jeho registrační studie, tak především prospektivní studie COMPARZ, v níž se přímo porovnávala účinnost pazopanibu a sunitinibu u pacientů s mRCC. Další důkazy o efektivitě tohoto léku a zvladatelné toxicitě přinesly retrospektivní studie...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu