This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Dalí, tajemný a provokativní, a jeho pojetí Hermafrodita jako autoportrétu

Juliana Boublíková Jahnová

historička umění

Byl to – a asi stále je, i když zemřel před více než čtvrtstoletím – nejprovokativnější ze slavných světových malířů 20. století. Stohy publikací, které o něm byly vydány, pořád nechávají prostor některým sice interpretovaným, nicméně ne jednoznačně vysvětleným okamžikům jeho života a projevům jeho povahy. Zkrátka Salvador Dalí je dodnes, i přes své tolikrát analyzované dílo a probíraný charakter, osobností...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu