This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2015 Czech edition

Dalí, tajemný a provokativní, a jeho pojetí Hermafrodita jako autoportrétu

Juliana Boublíková Jahnová

historička umění

Byl to – a asi stále je, i když zemřel před více než čtvrtstoletím – nejprovokativnější ze slavných světových malířů 20. století. Stohy publikací, které o něm byly vydány, pořád nechávají prostor některým sice interpretovaným, nicméně ne jednoznačně vysvětleným okamžikům jeho života a projevům jeho povahy. Zkrátka Salvador Dalí je dodnes, i přes své tolikrát analyzované dílo a probíraný charakter, osobností...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu