This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 4/2012 Czech edition

Cyklus Léčba diabetika v praxi již poosmé

Diabetology News 4/2012 Czech edition

V šesti českých městech se za účasti téměř tisícovky lékařů konal již poosmé cyklus přednášek Léčba diabetika v praxi pořádaný III. interní klinikou VFN a 1. LF UK.   V úvodu prof. MUDr. Jaroslav Rybka ze Zlína vystoupil s přednáškou Prediabetes – diagnostika a možnosti terapie 2012. Upozornil, že tak staré onemocnění, jakým je prediabetes, nabývá dnes na významu. Přináší pacientům zejména vysoké kardiovaskulární riziko....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu