This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Cresemba® v klinické praxi u vysoce rizikových hematologických nemocných

Martin Čerňan1, Tomáš Szotkowski1, Adam Kuba1, Filip Čtvrtlík2

1 Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
2 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Souhrn Invazivní mykotické infekce představují narůstající hrozbu u imunokompromitovaných nemocných. Zavedení isavukonazolu do klinické praxe vedlo k rozšíření armamentaria účinných antimykotik. Článek přináší dvě kazuistiky dokumentující použití isavukonazolu v terapii invazivní plicní mykózy u nemocných s akutní leukemií. Klíčová slova: invazivní mykotická infekce, antimykotika, isavukonazol, akutní myeloidní leukemie   Summary Invasive fungal infections represent an...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu