This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Co se událo na červnových kongresech

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Co se událo na červnových kongresech V termínu tradičního Evropského obezitologického kongresu se letos konal ve švédském Göteborgu European Obesity Summit (1.-4. 6. 2016). Protože šlo o společnou akci obezitologické spoečnosti EASO (European Association for the Study of Obesity) a bariatrické společnosti evropské sekce IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity), přibližně polovina sdělení byla věnována bariatrické chirurgii a polovina...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu