This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Co se událo na červnových kongresech

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Co se událo na červnových kongresech V termínu tradičního Evropského obezitologického kongresu se letos konal ve švédském Göteborgu European Obesity Summit (1.-4. 6. 2016). Protože šlo o společnou akci obezitologické spoečnosti EASO (European Association for the Study of Obesity) a bariatrické společnosti evropské sekce IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity), přibližně polovina sdělení byla věnována bariatrické chirurgii a polovina...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu