This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Co se událo na červnových kongresech

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Co se událo na červnových kongresech V termínu tradičního Evropského obezitologického kongresu se letos konal ve švédském Göteborgu European Obesity Summit (1.-4. 6. 2016). Protože šlo o společnou akci obezitologické spoečnosti EASO (European Association for the Study of Obesity) a bariatrické společnosti evropské sekce IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity), přibližně polovina sdělení byla věnována bariatrické chirurgii a polovina...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu