This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Co přinesla analýza dat z histologického registru MAGISTER?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Úvod Projekt MAGISTER (histologický registr invazivních karcinomů prsu) byl zahájen v roce 2010 a k začátku roku 2013 obsahoval celkem 11 726 záznamů. Hlavní ideou, která stála za jeho zrodem, byla snaha získat informace o nově diagnostikovaných karcinomech prsu, které budou významně podrobnější, než jaké nám může poskytnout Národní onkologický registr ČR. Ten ze své podstaty nemůže obsahovat detailnější údaje zahrnující...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu