This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Co přinesla analýza dat z histologického registru MAGISTER?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Úvod Projekt MAGISTER (histologický registr invazivních karcinomů prsu) byl zahájen v roce 2010 a k začátku roku 2013 obsahoval celkem 11 726 záznamů. Hlavní ideou, která stála za jeho zrodem, byla snaha získat informace o nově diagnostikovaných karcinomech prsu, které budou významně podrobnější, než jaké nám může poskytnout Národní onkologický registr ČR. Ten ze své podstaty nemůže obsahovat detailnější údaje zahrnující...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu