This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Co přinesla analýza dat z histologického registru MAGISTER?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Úvod Projekt MAGISTER (histologický registr invazivních karcinomů prsu) byl zahájen v roce 2010 a k začátku roku 2013 obsahoval celkem 11 726 záznamů. Hlavní ideou, která stála za jeho zrodem, byla snaha získat informace o nově diagnostikovaných karcinomech prsu, které budou významně podrobnější, než jaké nám může poskytnout Národní onkologický registr ČR. Ten ze své podstaty nemůže obsahovat detailnější údaje zahrnující...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu