This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2013 Czech edition

Co přinesla analýza dat z histologického registru MAGISTER?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Úvod Projekt MAGISTER (histologický registr invazivních karcinomů prsu) byl zahájen v roce 2010 a k začátku roku 2013 obsahoval celkem 11 726 záznamů. Hlavní ideou, která stála za jeho zrodem, byla snaha získat informace o nově diagnostikovaných karcinomech prsu, které budou významně podrobnější, než jaké nám může poskytnout Národní onkologický registr ČR. Ten ze své podstaty nemůže obsahovat detailnější údaje zahrnující...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu