This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Co přinesl rok 2022 v diabetologii

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Diabetologie je stále velmi bouřlivě se rozvíjejícím oborem, zejména v oblasti farmakoterapie. S napětím očekáváme, kdy u nás bude k dispozici tirzepatid jako nové antidiabetikum ze skupiny inkretinových analog a semaglutid bude možno podávat ve větších dávkách pro diabetiky a obézní. Očekáváme i uvolnění preskripce DPP-4 inhibitorů, GLP-1 analog a SGLT inhibitorů pro pacienty s glykovaným hemoglobinem pod 60 mmol/mol. Ve studiích je prokázáno, že při...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu