This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2023 Czech edition

Co přinesl rok 2022 v diabetologii

Štěpán Svačina

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Diabetologie je stále velmi bouřlivě se rozvíjejícím oborem, zejména v oblasti farmakoterapie. S napětím očekáváme, kdy u nás bude k dispozici tirzepatid jako nové antidiabetikum ze skupiny inkretinových analog a semaglutid bude možno podávat ve větších dávkách pro diabetiky a obézní. Očekáváme i uvolnění preskripce DPP-4 inhibitorů, GLP-1 analog a SGLT inhibitorů pro pacienty s glykovaným hemoglobinem pod 60 mmol/mol. Ve studiích je prokázáno, že při...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu