This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Čo nám prinášajú dáta z registra ReMuS? Výstupy z registra z Centra pre diagnostiku a terapiu demyelinizačných ochorení FN Olomouc

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Súhrn ReMuS je celoštátny register pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS), do ktorého zadáva dáta všetkých 15 RS centier v Českej republike. Dáta sú exportované a štatisticky spracované raz za polrok. Každé centrum dostane po spracovaní dát pravidelný výstup o svojom centre. Okrem iného sú spracované demografické dáta, priebeh RS, výskyt relapsov, liečba a jej účinnosť. Cieľom je zmapovať dáta týkajúce sa RS v Českej...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu