This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Čo nám prinášajú dáta z registra ReMuS? Výstupy z registra z Centra pre diagnostiku a terapiu demyelinizačných ochorení FN Olomouc

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Súhrn ReMuS je celoštátny register pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS), do ktorého zadáva dáta všetkých 15 RS centier v Českej republike. Dáta sú exportované a štatisticky spracované raz za polrok. Každé centrum dostane po spracovaní dát pravidelný výstup o svojom centre. Okrem iného sú spracované demografické dáta, priebeh RS, výskyt relapsov, liečba a jej účinnosť. Cieľom je zmapovať dáta týkajúce sa RS v Českej...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu