This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Čo nám prinášajú dáta z registra ReMuS? Výstupy z registra z Centra pre diagnostiku a terapiu demyelinizačných ochorení FN Olomouc

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Súhrn ReMuS je celoštátny register pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS), do ktorého zadáva dáta všetkých 15 RS centier v Českej republike. Dáta sú exportované a štatisticky spracované raz za polrok. Každé centrum dostane po spracovaní dát pravidelný výstup o svojom centre. Okrem iného sú spracované demografické dáta, priebeh RS, výskyt relapsov, liečba a jej účinnosť. Cieľom je zmapovať dáta týkajúce sa RS v Českej...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu