This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Čo nám prinášajú dáta z registra ReMuS? Výstupy z registra z Centra pre diagnostiku a terapiu demyelinizačných ochorení FN Olomouc

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Súhrn ReMuS je celoštátny register pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS), do ktorého zadáva dáta všetkých 15 RS centier v Českej republike. Dáta sú exportované a štatisticky spracované raz za polrok. Každé centrum dostane po spracovaní dát pravidelný výstup o svojom centre. Okrem iného sú spracované demografické dáta, priebeh RS, výskyt relapsov, liečba a jej účinnosť. Cieľom je zmapovať dáta týkajúce sa RS v Českej...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu