This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 2/2018 Czech edition

Čo nám prinášajú dáta z registra ReMuS? Výstupy z registra z Centra pre diagnostiku a terapiu demyelinizačných ochorení FN Olomouc

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Súhrn ReMuS je celoštátny register pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS), do ktorého zadáva dáta všetkých 15 RS centier v Českej republike. Dáta sú exportované a štatisticky spracované raz za polrok. Každé centrum dostane po spracovaní dát pravidelný výstup o svojom centre. Okrem iného sú spracované demografické dáta, priebeh RS, výskyt relapsov, liečba a jej účinnosť. Cieľom je zmapovať dáta týkajúce sa RS v Českej...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu