This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Co je nového v histopatologickém vyšetření HER2/neu u karcinomu prsu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Karcinom prsu je v České republice každoročně nově diagnostikován u více než 7 000 žen všech věkových kategorií. Tím se řadí na první místo v počtu maligních nádorů u žen.(1) U části případů lze využít možností moderní léčby, která cíleně působí proti jednotlivým subcelulárním strukturám nádorových buněk a blokuje signální dráhy, případně aktivuje imunitní systém, což může podpořit protinádorový účinek terapie. Jedním z typů...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu