This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Co je nového v histopatologickém vyšetření HER2/neu u karcinomu prsu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Karcinom prsu je v České republice každoročně nově diagnostikován u více než 7 000 žen všech věkových kategorií. Tím se řadí na první místo v počtu maligních nádorů u žen.(1) U části případů lze využít možností moderní léčby, která cíleně působí proti jednotlivým subcelulárním strukturám nádorových buněk a blokuje signální dráhy, případně aktivuje imunitní systém, což může podpořit protinádorový účinek terapie. Jedním z typů...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu