This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Co je nového v histopatologickém vyšetření HER2/neu u karcinomu prsu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Karcinom prsu je v České republice každoročně nově diagnostikován u více než 7 000 žen všech věkových kategorií. Tím se řadí na první místo v počtu maligních nádorů u žen.(1) U části případů lze využít možností moderní léčby, která cíleně působí proti jednotlivým subcelulárním strukturám nádorových buněk a blokuje signální dráhy, případně aktivuje imunitní systém, což může podpořit protinádorový účinek terapie. Jedním z typů...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu