This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Co je nového v histopatologickém vyšetření HER2/neu u karcinomu prsu?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Karcinom prsu je v České republice každoročně nově diagnostikován u více než 7 000 žen všech věkových kategorií. Tím se řadí na první místo v počtu maligních nádorů u žen.(1) U části případů lze využít možností moderní léčby, která cíleně působí proti jednotlivým subcelulárním strukturám nádorových buněk a blokuje signální dráhy, případně aktivuje imunitní systém, což může podpořit protinádorový účinek terapie. Jedním z typů...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu