This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Co dokáže kombinační léčba dabrafenibem s trametinibem. Výsledky tříletého sledování pacientů ve studii Combi-d

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Melanom představoval v minulém století medicínsky neřešitelný problém, protože chemoterapie byla neefektivní a jen malé procento pacientů mělo prospěch z léčby vysokodávkovaným interleukinem 2. Průlom v léčbě přineslo odhalení klíčové mutace genu BRAF V600. Blokádou produktu této mutace byla zahájena současná úspěšná léčba melanomu. Postupně byly odhalovány další klíčové body mitogen-aktivované proteinkinázové signální dráhy MAPK. Jedním z nich je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu