This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Co dokáže kombinační léčba dabrafenibem s trametinibem. Výsledky tříletého sledování pacientů ve studii Combi-d

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Melanom představoval v minulém století medicínsky neřešitelný problém, protože chemoterapie byla neefektivní a jen malé procento pacientů mělo prospěch z léčby vysokodávkovaným interleukinem 2. Průlom v léčbě přineslo odhalení klíčové mutace genu BRAF V600. Blokádou produktu této mutace byla zahájena současná úspěšná léčba melanomu. Postupně byly odhalovány další klíčové body mitogen-aktivované proteinkinázové signální dráhy MAPK. Jedním z nich je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu