This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Co dokáže kombinační léčba dabrafenibem s trametinibem. Výsledky tříletého sledování pacientů ve studii Combi-d

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Melanom představoval v minulém století medicínsky neřešitelný problém, protože chemoterapie byla neefektivní a jen malé procento pacientů mělo prospěch z léčby vysokodávkovaným interleukinem 2. Průlom v léčbě přineslo odhalení klíčové mutace genu BRAF V600. Blokádou produktu této mutace byla zahájena současná úspěšná léčba melanomu. Postupně byly odhalovány další klíčové body mitogen-aktivované proteinkinázové signální dráhy MAPK. Jedním z nich je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu