This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2016 Czech edition

Co dokáže kombinační léčba dabrafenibem s trametinibem. Výsledky tříletého sledování pacientů ve studii Combi-d

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Melanom představoval v minulém století medicínsky neřešitelný problém, protože chemoterapie byla neefektivní a jen malé procento pacientů mělo prospěch z léčby vysokodávkovaným interleukinem 2. Průlom v léčbě přineslo odhalení klíčové mutace genu BRAF V600. Blokádou produktu této mutace byla zahájena současná úspěšná léčba melanomu. Postupně byly odhalovány další klíčové body mitogen-aktivované proteinkinázové signální dráhy MAPK. Jedním z nich je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu