This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Clinical Controversies in Lung Cancer (13.–14. 12. 2018, London, UK)

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

V prosinci loňského roku proběhl v Londýně první ročník kongresu CCLC (Clinical Controversies in Lung Cancer) zaměřený na kontroverze v léčbě plicní rakoviny. Akci organizoval Nir Peled (Lékařské centrum Soroka a Ben-Gurionova univerzita, Beer-Sheva, Izrael), který měl taktéž úvodní slovo.   Následovala souhrnná přednáška Silvie Novello (Univerzita Turín, Itálie) věnovaná aktualizovaným algoritmům v léčbě NSCLC včetně nejnovějších imunoterapeutických dat. Další sekce...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu