This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Clinical Controversies in Lung Cancer (13.–14. 12. 2018, London, UK)

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

V prosinci loňského roku proběhl v Londýně první ročník kongresu CCLC (Clinical Controversies in Lung Cancer) zaměřený na kontroverze v léčbě plicní rakoviny. Akci organizoval Nir Peled (Lékařské centrum Soroka a Ben-Gurionova univerzita, Beer-Sheva, Izrael), který měl taktéž úvodní slovo.   Následovala souhrnná přednáška Silvie Novello (Univerzita Turín, Itálie) věnovaná aktualizovaným algoritmům v léčbě NSCLC včetně nejnovějších imunoterapeutických dat. Další sekce...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu