This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Clinical Controversies in Lung Cancer (13.–14. 12. 2018, London, UK)

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

V prosinci loňského roku proběhl v Londýně první ročník kongresu CCLC (Clinical Controversies in Lung Cancer) zaměřený na kontroverze v léčbě plicní rakoviny. Akci organizoval Nir Peled (Lékařské centrum Soroka a Ben-Gurionova univerzita, Beer-Sheva, Izrael), který měl taktéž úvodní slovo.   Následovala souhrnná přednáška Silvie Novello (Univerzita Turín, Itálie) věnovaná aktualizovaným algoritmům v léčbě NSCLC včetně nejnovějších imunoterapeutických dat. Další sekce...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu