This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2019 Czech edition

Clinical Controversies in Lung Cancer (13.–14. 12. 2018, London, UK)

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

V prosinci loňského roku proběhl v Londýně první ročník kongresu CCLC (Clinical Controversies in Lung Cancer) zaměřený na kontroverze v léčbě plicní rakoviny. Akci organizoval Nir Peled (Lékařské centrum Soroka a Ben-Gurionova univerzita, Beer-Sheva, Izrael), který měl taktéž úvodní slovo.   Následovala souhrnná přednáška Silvie Novello (Univerzita Turín, Itálie) věnovaná aktualizovaným algoritmům v léčbě NSCLC včetně nejnovějších imunoterapeutických dat. Další sekce...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu