This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Clear cell sarcoma of the kidney komplikovaný infekcí měkkých tkání léčenou ceftarolinem u dětského pacienta

Karel Švojgr

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod V naší práci prezentujeme užití antibiotika ceftarolin v rámci kombinované antibiotické léčby u septického dítěte v těžké neutropenii se základní diagnózou clear cell sarcoma pravé ledviny (podle dřívější terminologie tzv. do kostí metastazující sarkom ledviny; dále jen „CCSK“) komplikovanou infekcí kůže a měkkých tkání. CCSK je druhý nejčastější primární nádor ledvin, byť zaujímá pouze 5 % nádorů ledvin u dětí. Nádor je charakteristický...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu