This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Clear cell sarcoma of the kidney komplikovaný infekcí měkkých tkání léčenou ceftarolinem u dětského pacienta

Karel Švojgr

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod V naší práci prezentujeme užití antibiotika ceftarolin v rámci kombinované antibiotické léčby u septického dítěte v těžké neutropenii se základní diagnózou clear cell sarcoma pravé ledviny (podle dřívější terminologie tzv. do kostí metastazující sarkom ledviny; dále jen „CCSK“) komplikovanou infekcí kůže a měkkých tkání. CCSK je druhý nejčastější primární nádor ledvin, byť zaujímá pouze 5 % nádorů ledvin u dětí. Nádor je charakteristický...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu