This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Clear cell sarcoma of the kidney komplikovaný infekcí měkkých tkání léčenou ceftarolinem u dětského pacienta

Karel Švojgr

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod V naší práci prezentujeme užití antibiotika ceftarolin v rámci kombinované antibiotické léčby u septického dítěte v těžké neutropenii se základní diagnózou clear cell sarcoma pravé ledviny (podle dřívější terminologie tzv. do kostí metastazující sarkom ledviny; dále jen „CCSK“) komplikovanou infekcí kůže a měkkých tkání. CCSK je druhý nejčastější primární nádor ledvin, byť zaujímá pouze 5 % nádorů ledvin u dětí. Nádor je charakteristický...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu