This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Clear cell sarcoma of the kidney komplikovaný infekcí měkkých tkání léčenou ceftarolinem u dětského pacienta

Karel Švojgr

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod V naší práci prezentujeme užití antibiotika ceftarolin v rámci kombinované antibiotické léčby u septického dítěte v těžké neutropenii se základní diagnózou clear cell sarcoma pravé ledviny (podle dřívější terminologie tzv. do kostí metastazující sarkom ledviny; dále jen „CCSK“) komplikovanou infekcí kůže a měkkých tkání. CCSK je druhý nejčastější primární nádor ledvin, byť zaujímá pouze 5 % nádorů ledvin u dětí. Nádor je charakteristický...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu