This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Clear cell sarcoma of the kidney komplikovaný infekcí měkkých tkání léčenou ceftarolinem u dětského pacienta

Karel Švojgr

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod V naší práci prezentujeme užití antibiotika ceftarolin v rámci kombinované antibiotické léčby u septického dítěte v těžké neutropenii se základní diagnózou clear cell sarcoma pravé ledviny (podle dřívější terminologie tzv. do kostí metastazující sarkom ledviny; dále jen „CCSK“) komplikovanou infekcí kůže a měkkých tkání. CCSK je druhý nejčastější primární nádor ledvin, byť zaujímá pouze 5 % nádorů ledvin u dětí. Nádor je charakteristický...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.




Partneři projektu