This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Chronická myelomonocytární leukemie v roce 2017

Peter Rohoň

Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské genetiky, LF UP a FN Olomouc

Úvod Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je klonální nádorové onemocnění vznikající transformací krvetvorné kmenové buňky. Projevuje se perzistující (> 3 měsíce trvající) periferní monocytózou (≥ 1 × 109/l) a dřeňovým obrazem, který nese současně znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob (smíšené myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění, MDS/MPN). CMML se typicky vyskytuje u starších osob (medián věku při diagnóze je 70–74 let...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu