This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Chronická myelomonocytární leukemie v roce 2017

Peter Rohoň

Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské genetiky, LF UP a FN Olomouc

Úvod Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je klonální nádorové onemocnění vznikající transformací krvetvorné kmenové buňky. Projevuje se perzistující (> 3 měsíce trvající) periferní monocytózou (≥ 1 × 109/l) a dřeňovým obrazem, který nese současně znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob (smíšené myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění, MDS/MPN). CMML se typicky vyskytuje u starších osob (medián věku při diagnóze je 70–74 let...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu