This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Chronická myelomonocytární leukemie v roce 2017

Peter Rohoň

Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské genetiky, LF UP a FN Olomouc

Úvod Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je klonální nádorové onemocnění vznikající transformací krvetvorné kmenové buňky. Projevuje se perzistující (> 3 měsíce trvající) periferní monocytózou (≥ 1 × 109/l) a dřeňovým obrazem, který nese současně znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob (smíšené myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění, MDS/MPN). CMML se typicky vyskytuje u starších osob (medián věku při diagnóze je 70–74 let...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu