This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Chronická myelomonocytární leukemie v roce 2017

Peter Rohoň

Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské genetiky, LF UP a FN Olomouc

Úvod Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je klonální nádorové onemocnění vznikající transformací krvetvorné kmenové buňky. Projevuje se perzistující (> 3 měsíce trvající) periferní monocytózou (≥ 1 × 109/l) a dřeňovým obrazem, který nese současně znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob (smíšené myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění, MDS/MPN). CMML se typicky vyskytuje u starších osob (medián věku při diagnóze je 70–74 let...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu