This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2017 Czech edition

Chronická myelomonocytární leukemie v roce 2017

Peter Rohoň

Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské genetiky, LF UP a FN Olomouc

Úvod Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je klonální nádorové onemocnění vznikající transformací krvetvorné kmenové buňky. Projevuje se perzistující (> 3 měsíce trvající) periferní monocytózou (≥ 1 × 109/l) a dřeňovým obrazem, který nese současně znaky myelodysplastických i myeloproliferativních chorob (smíšené myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění, MDS/MPN). CMML se typicky vyskytuje u starších osob (medián věku při diagnóze je 70–74 let...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu