This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška a kolektiv

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Duktální adenokarcinom je nejzávažnějším onemocněním pankreatu. Jeho incidence je celosvětově vzrůstající a smrtnost téměř absolutní. Jediným možným kurativním postupem je chirurgická resekce. Onkologická léčba má význam pouze v určitých indikacích a dle zásadních sdělení jen minimálně prodlužuje život pacientů. Její možná indikace je v rámci neoadjuvantní, konverzní či adjuvantní léčby. Sdělení je zaměřeno na definici stadia nádoru, tedy vlastně...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu