This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška a kolektiv

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Duktální adenokarcinom je nejzávažnějším onemocněním pankreatu. Jeho incidence je celosvětově vzrůstající a smrtnost téměř absolutní. Jediným možným kurativním postupem je chirurgická resekce. Onkologická léčba má význam pouze v určitých indikacích a dle zásadních sdělení jen minimálně prodlužuje život pacientů. Její možná indikace je v rámci neoadjuvantní, konverzní či adjuvantní léčby. Sdělení je zaměřeno na definici stadia nádoru, tedy vlastně...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu