This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška a kolektiv

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Duktální adenokarcinom je nejzávažnějším onemocněním pankreatu. Jeho incidence je celosvětově vzrůstající a smrtnost téměř absolutní. Jediným možným kurativním postupem je chirurgická resekce. Onkologická léčba má význam pouze v určitých indikacích a dle zásadních sdělení jen minimálně prodlužuje život pacientů. Její možná indikace je v rámci neoadjuvantní, konverzní či adjuvantní léčby. Sdělení je zaměřeno na definici stadia nádoru, tedy vlastně...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu