This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2017 Czech edition

Chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška a kolektiv

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn Duktální adenokarcinom je nejzávažnějším onemocněním pankreatu. Jeho incidence je celosvětově vzrůstající a smrtnost téměř absolutní. Jediným možným kurativním postupem je chirurgická resekce. Onkologická léčba má význam pouze v určitých indikacích a dle zásadních sdělení jen minimálně prodlužuje život pacientů. Její možná indikace je v rámci neoadjuvantní, konverzní či adjuvantní léčby. Sdělení je zaměřeno na definici stadia nádoru, tedy vlastně...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu