This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Chirurgické odstranění primárního nádoru céka u pacienta s mnohočetným neresekabilním metastatickým postižením

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Pacienti s generalizovaným karcinomem tlustého střeva s přítomností mnohočetných neresekabilních metastáz jsou indikováni k systémové léčbě. Chirurgický debulk­ing bez kurativního záměru není doporučován. Nicméně s prodlužováním celkového přežití pacientů při užití moderní chemoterapie a biologické léčby nabývá problematika chirurgické léčby primárního tumoru na aktuálnosti.   Kazuistika U 61leté pacientky byl v květnu 2013 diagnostikován karcinom céka, po provedení standardních stagingových vyšetření bylo stanoveno klinické...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu