This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Chirurgické odstranění primárního nádoru céka u pacienta s mnohočetným neresekabilním metastatickým postižením

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Pacienti s generalizovaným karcinomem tlustého střeva s přítomností mnohočetných neresekabilních metastáz jsou indikováni k systémové léčbě. Chirurgický debulk­ing bez kurativního záměru není doporučován. Nicméně s prodlužováním celkového přežití pacientů při užití moderní chemoterapie a biologické léčby nabývá problematika chirurgické léčby primárního tumoru na aktuálnosti.   Kazuistika U 61leté pacientky byl v květnu 2013 diagnostikován karcinom céka, po provedení standardních stagingových vyšetření bylo stanoveno klinické...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu