This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Chirurgické odstranění primárního nádoru céka u pacienta s mnohočetným neresekabilním metastatickým postižením

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Pacienti s generalizovaným karcinomem tlustého střeva s přítomností mnohočetných neresekabilních metastáz jsou indikováni k systémové léčbě. Chirurgický debulk­ing bez kurativního záměru není doporučován. Nicméně s prodlužováním celkového přežití pacientů při užití moderní chemoterapie a biologické léčby nabývá problematika chirurgické léčby primárního tumoru na aktuálnosti.   Kazuistika U 61leté pacientky byl v květnu 2013 diagnostikován karcinom céka, po provedení standardních stagingových vyšetření bylo stanoveno klinické...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu