This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2018 Czech edition

Chirurgické odstranění primárního nádoru céka u pacienta s mnohočetným neresekabilním metastatickým postižením

Jiří Petera

Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Pacienti s generalizovaným karcinomem tlustého střeva s přítomností mnohočetných neresekabilních metastáz jsou indikováni k systémové léčbě. Chirurgický debulk­ing bez kurativního záměru není doporučován. Nicméně s prodlužováním celkového přežití pacientů při užití moderní chemoterapie a biologické léčby nabývá problematika chirurgické léčby primárního tumoru na aktuálnosti.   Kazuistika U 61leté pacientky byl v květnu 2013 diagnostikován karcinom céka, po provedení standardních stagingových vyšetření bylo stanoveno klinické...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu