This site is intended for healthcare professionals

Cystic Fibrosis

CFTR MODULÁTOROVÁ LÉČBA: DOBRÝ SLUHA, ALE I ZLÝ PÁN?

Nela Šťastná

Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

souhrn Kazuistické sdělení pojednává o dospělé pacientce s cystickou fibrózou, s těžkým průběhem onemocnění, komplikovaným ventilačním selháním, na které lze příkladně demonstrovat efekt CFTR modulátorové léčby kombinací elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor. Krom pozitivního vlivu terapie jsme však zaznamenali i očekávatelné nežádoucí účinky. Klíčová slova: cystická fibróza, elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor, ventilační selhání, benigní tumor prsu Key words: cystic fibrosis, elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor, ventilatory...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu