This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Cetuximab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Igor Richter1, 2, Josef Dvořák2, Pavol Biath3, Peter Hromádka3, Jiří Škach3, Jiří Bartoš1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod Kolorektální karcinom představuje závažný celospolečenský zdravotní i ekonomický problém. Incidence onemocnění má trvale stoupající charakter. Česká republika bohužel patří mezi země s nejvyšší incidencí tohoto závažného onemocnění. Přibližně u čtvrtiny pacientů jsou vzdálené metastázy přítomny již při diagnóze a nejméně v polovině případů dochází ke vzniku metastatické diseminace později. Nejčastějším místem výskytu metastáz u karcinomu tlustého střeva a konečníku jsou játra. Jedině...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu