This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Cetuximab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Igor Richter1, 2, Josef Dvořák2, Pavol Biath3, Peter Hromádka3, Jiří Škach3, Jiří Bartoš1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod Kolorektální karcinom představuje závažný celospolečenský zdravotní i ekonomický problém. Incidence onemocnění má trvale stoupající charakter. Česká republika bohužel patří mezi země s nejvyšší incidencí tohoto závažného onemocnění. Přibližně u čtvrtiny pacientů jsou vzdálené metastázy přítomny již při diagnóze a nejméně v polovině případů dochází ke vzniku metastatické diseminace později. Nejčastějším místem výskytu metastáz u karcinomu tlustého střeva a konečníku jsou játra. Jedině...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu