This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2016 Czech edition

Cetuximab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Igor Richter1, 2, Josef Dvořák2, Pavol Biath3, Peter Hromádka3, Jiří Škach3, Jiří Bartoš1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3 Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod Kolorektální karcinom představuje závažný celospolečenský zdravotní i ekonomický problém. Incidence onemocnění má trvale stoupající charakter. Česká republika bohužel patří mezi země s nejvyšší incidencí tohoto závažného onemocnění. Přibližně u čtvrtiny pacientů jsou vzdálené metastázy přítomny již při diagnóze a nejméně v polovině případů dochází ke vzniku metastatické diseminace později. Nejčastějším místem výskytu metastáz u karcinomu tlustého střeva a konečníku jsou játra. Jedině...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu