This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vznikla po domluvě zástupců jednotlivých oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, jako samostatný právní subjekt. Registrace skupiny byla provedena dne 3. února 2017 na základě tzv. „shody zakladatelů na stanovách“ u Městského soudu v Praze, právní formou skupiny je zapsaný spolek (z. s.)....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu