This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vznikla po domluvě zástupců jednotlivých oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, jako samostatný právní subjekt. Registrace skupiny byla provedena dne 3. února 2017 na základě tzv. „shody zakladatelů na stanovách“ u Městského soudu v Praze, právní formou skupiny je zapsaný spolek (z. s.)....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu