This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vznikla po domluvě zástupců jednotlivých oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, jako samostatný právní subjekt. Registrace skupiny byla provedena dne 3. února 2017 na základě tzv. „shody zakladatelů na stanovách“ u Městského soudu v Praze, právní formou skupiny je zapsaný spolek (z. s.)....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu