This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vznikla po domluvě zástupců jednotlivých oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, jako samostatný právní subjekt. Registrace skupiny byla provedena dne 3. února 2017 na základě tzv. „shody zakladatelů na stanovách“ u Městského soudu v Praze, právní formou skupiny je zapsaný spolek (z. s.)....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu