This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2017 Czech edition

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Milan Vošmik

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vznikla po domluvě zástupců jednotlivých oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, jako samostatný právní subjekt. Registrace skupiny byla provedena dne 3. února 2017 na základě tzv. „shody zakladatelů na stanovách“ u Městského soudu v Praze, právní formou skupiny je zapsaný spolek (z. s.)....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu