This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Cena docenta Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii – letos potřetí

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Každoročně od roku 2014 udělujeme na Dnech dětské endokrinologie významnému představiteli generace našich učitelů cenu za celoživotní přínos dětské endokrinologii, pojmenovanou po doc. Aloisi Kopeckém (1920-2013) – spoluzakladateli moderní české dětské endokrinologie. Letos jsme na počátku února v Olomouci tuto cenu udělili již potřetí. Toto nejvýznamnější tuzemské ocenění v našem oboru bývá s mírnou nadsázkou přirovnáváno k mezinárodní „Andrea Prader Prize“, kterou za celoživotní dílo uděluje...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu