This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2016 Czech edition

Cena docenta Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii – letos potřetí

Jan Lebl

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Každoročně od roku 2014 udělujeme na Dnech dětské endokrinologie významnému představiteli generace našich učitelů cenu za celoživotní přínos dětské endokrinologii, pojmenovanou po doc. Aloisi Kopeckém (1920-2013) – spoluzakladateli moderní české dětské endokrinologie. Letos jsme na počátku února v Olomouci tuto cenu udělili již potřetí. Toto nejvýznamnější tuzemské ocenění v našem oboru bývá s mírnou nadsázkou přirovnáváno k mezinárodní „Andrea Prader Prize“, kterou za celoživotní dílo uděluje...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu