This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2023 Czech edition

Cemiplimab – efektivní léčba u pokročilého spinocelulárního karcinomu kůže

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Úvod Spinocelulární karcinom je druhou nejčastější kožní malignitou a představuje cca 20 % všech nemelanomových kožních nádorů. Se stárnutím populace a při rostoucím počtu pacientů s imunosupresivní léčbou se zvyšuje incidence a prevalence tohoto onemocnění [1, 2]. Léčba spinocelulárního karcinomu kůže u převážné většiny pacientů spočívá v radikální chirurgické resekci, případně radioterapii. Pokud jsou možnosti lokálních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu